Vrienden van Purple

Wij werken met vrijwilligers: enthousiaste theatermakers die willen zingen, spelen en stralen. Ondersteuning kunnen we altijd gebruiken. U kunt daarbij helpen! Word “Vriend van Purple”.

Voor € 15,- per theaterseizoen bent u Vriend van Purple.

Door vriend te worden ondersteunt u ons met het maken van mooie producties. In ruil daarvoor houden wij u een aantal keer per jaar op de hoogte middels een nieuwsbrief en komt u in aanmerking voor acties exclusief voor Vrienden van Purple.

Word Vriend van Purple door dit formulier in te vullen.

Naam (verplicht)
Voorletters (verplicht)
Adres (verplicht)
Postcode (verplicht)
Plaats (verplicht)
Telefoon
Geboortedatum
Emailadres (verplicht)
Bank/giro nr
Rekeninghouder
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stichting Theatergroep Purple om per theaterseizoen € 15,- af te schrijven van bovenstaande bank/giro rekening. Akkoord
 
  • Wanneer u donateur wordt, bent u dit tot wederopzegging;
  • Het jaarlijkse donateurschap loopt gelijk aan het theaterseizoen: september t/m augustus;
  • Opzeggen kan per e-mail aan vrienden@theatergroeppurple.nl (opzeggingen dienen voor ingang van het nieuwe theaterseizoen (1 september) ontvangen te zijn);
  • Uw donatie zullen wij de eerste keer afschrijven binnen enkele maanden. Daarna ieder seizoen in de maand september.