Zoeken

het team

Bestuur

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Het bestuur is verantwoordelijk voor een duidelijke richting en het scheppen van alle voorwaarden en het realiseren van de (financiële) middelen voor het maken van muzikaal theater.  Verder bepaalt het bestuur het einddoel van een muzikaal theater project.

Het bestuur is (mede)verantwoordelijk voor het aanstellen van het creatief team. Een creatief/productie team bestaat uit verantwoordelijken voor de disciplines spel, zang en dans en idealiter uit een verantwoordelijke voor het leiden van de hele ‘productie’.

Productieteam

Het productie team is met inbreng van het bestuur leidend in het opstellen van een planning voor het realiseren het theater project. Onderdeel van het plan is de invulling van de deelaspecten:

Script

(Samen)zang

Choreografieën

Repetities

Decors

Kostuums

Publiciteit

Afspraken over het volgen van de voortgang

Het productie team en de overige verantwoordelijken geven invulling aan het theaterproject en rapporteren via de regisseur/productie leider de voortgang periodiek aan het bestuur.

Voor het realiseren van bovengenoemde deelaspecten worden teams gevormd van deelnemers en vrijwilligers en onder aansturing van de trekkers wordt naar het einddoel gewerkt. Met de deelnemers wordt bij aanvang van het theaterproject afspraken gemaakt over de verwachte commitment en inbreng. Het is van belang dat we in ogenschouw houden dat het om een ‘hobby’ gaat en dat iedereen kan en mag bijdragen naar eigen vermogen, daarnaast moet ook voor iedereen duidelijk zijn dat meedoen ‘vrijwillig’ is, maar niet ‘vrijblijvend’.